You are here

Izdavačka djelatnost

 

Osnovna je zadaća izdavačke djelatnosti pridonijeti razvitku nastavnih, znanstvenih i stručnih djelatnosti Veleučilišta. S obzirom na specifičan karakter studijskih programa koji se izvode u sastavu Veleučilišta u Rijeci, primarni je cilj osigurati studentima literaturu koja će im omogućiti stjecanje stručnih znanja. Dosad je u izdanju Veleučilišta u Rijeci objavljen velik broj udžbenika u tiskanom i elektroničkom izdanju – knjiga, skripti, priručnika, zbirki zadataka…

Osim navedenog, Veleučilište u Rijeci 2013. godine uspješno je pokrenulo izdavanje časopisa - Zbornik Veleučilišta u Rijeci koji izlazi jednom godišnje i sadrži znanstvene i stručne radove koje su recenzirali neovisni recenzenti.

 

IZDANJA VELEUČILIŠTA U RIJECI 

ZBORNIK VELEUČILIŠTA U RIJECI