You are here

Multimedijski sustavi

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Procesiranje signala za medijsku integraciju. Sučelje za multimedijsku interakciju čovjek-stroj. Multimedijska komunuikacija i umrežavanje. Multimedijska sigurnost i zaštita sadržaja. Multimedijsk baze podataka. Multimedijski računalni sustavi i alati. Sklopovlje i programska podrška za multimedijske sustave. Norme za multimedijske sustave. Multimedijske primjene. Kvaliteta multimedijskih usluga.