You are here

Ekologija

Okvirni sadržaj predmeta: 

Ekonomika zaštite okoliša – znanost u funkciji zaštite okoliša. Ekološka kriza – suvremena pojava globalnih razmjera. Osnovni uzročnici onečišćenja i degradacije okoliša. Ugrožena dobra okoliša. Ekonomski aspekti zaštite okoliša. Politka zaštite okoliša. Međunarodna politika zaštite okoliša. Politika zaštite okoliša u razvijenim zemljama. Politika zaštite okoliša u tranzicijskim zemljama. Studenati obrađuju se teme: izrada procjene utjecaja postrojenja na okoliš (Risk Analysis), procjena ekoloških šteta koristeći monetarnu metodu, koristeći cost-benefit metodu dokazuje se opravdanost ulaganja u zaštitu okoliša, izračunavanje troškova za postizanje ekoloških ciljeva uz pomoć cost-effectivness analize, vrednovanje okoliša i uključivanje njegove vrijednosti u nacionalna računovodstva, izračunavaju se ekološke eksternalije, optimalni ekološki porezi te komparativnim analizama vrši se odabir ekoloških instrumenata u politici zaštite okoliša. Analizom ekoloških standarda