You are here

Upravljanje kvalitetom

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Definiranje pojma: važnost kvalitete, čimbenici, upravljanje kvalitetom.. Kvaliteta kao strateški cilj. Ekonomska motrišta kvalitete. Potpuno upravljanje kvalitetom: temeljna koncepcija, benchmarking, strategija. Sustav potpunog upravljanja kvalitetom i promjene: organizacijske, kulturološke, kadrovske. Faze razvoja i uspostave sustava TQM. Metode i tehnike upravljanja kvalitetom: metode razvoja, kvaliteta upravljanja. Upravljanje kvalitetom kao cjelovit i kontinuirani proces.Rješavanje konkretnih, problemskih situacija iz poduzetničke prakse.