You are here

Marketing

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Poimanje tržišta, njegove osobitosti, vrste i struktura. Komponente poslovanja na tržištu: proizvod, kupac, prodavač, razmjena i sustavi aktivnosti. Evolucija poslovne orijentacije. Informativna osnova za marketing odluke. Formalne/neformalne informacije, proces i metode istraživanja tržišta. Metode predviđanja potražnje. Analiza situacije. Portfolio analiza. Analiza tržišta i snage konkurentnog okružja.. Segmentacija tržišta: osobitosti i postupak segmentacije. Alternativne strategije. Strategija razvoja tržišta/proizvoda. Strategije vertikalnog povezivanja. Politika proizvoda: vrste proizvoda, osobine proizvoda, stvaranje novog proizvoda. Politika distribucije: funkcije i izbor kanala distribucije, vrste distribucije, fizička distribucija. Politika promocije: ekonomska propaganda, osobna prodaja, unapređenje prodaje, odnosi s javnošću. Planiranje, organizacija i kontrola tržišnih aktivnosti.