You are here

Poslovni strani jezik III (Engleski)

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Sadržaj predmeta usmjeren je na usvajanje vokabulara iz područja struke, poslovno dopisivanje, te gramatičke cjeline najnužnije za razumijevanje pisanog i govornog poslovnog jezika.

Teme za usvajanje vokabulara iz područja struke: marketing, udruživanje i preuzimanje kompanija, uvoz-izvoz.

Poslovno dopisivanje: zapisnik sa sastanka, pisanje reklamnog materijala u obliku pisma u svrhu prodaje proizvoda putem pošte, faktura, teretnica.

Gramatičke cjeline: pridjevi i komparacija pridjeva, modalni glagoli, upravni i neupravni govor, the Simple Future Tense vs. "Going to“ future