You are here

Psihologija poduzetnika

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

U sklopu kolegija obrađuju se tematske cjeline uloge psihologije u ostvarivanju profita poduzeća i interferiranja područja rada poduzetnika i psihologije, područje međuljudskih odnosa u poduzeću, uzroka problema među zaposlEnicima i načina rješavanja nastalih konfliktnih situacija, te noviji trendovi psihologije poduzetnika koji se bave izborom najboljeg kadra, psiholoških portreta visokog menadžmenta i procjene organizacijske klime.