You are here

Nabavno i prodajno poslovanje

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Oblikovati strategije nabave i prodaje.
  • Kombinirati politike i instrumente nabavnih aktivnosti.
  • Pratiti stanje zaliha.
  • Koristiti strategije uspostavljanja odnosa i prezentacije.
  • Kreirati poslovne izvještaje.