You are here

Izgradnja multimedijskih sustava

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Multimedijska komunikacija Integracija informacijskih sadržaja. Integracija raznorodnih medijalnih sadržaja - hipermedija. Vizualizacija korisničkog sučelja. Multimedijski uređaji. Multimedijalni dokument. Osnovne vrste multimedijalnih dokumenata i njihovo stvaranje. Interaktivni multimedijalni dokumenti. Modeli podataka u hipermedijima: modeliranje medija, navigacije, percepcije podataka, prijenosa, semantika pretraživanja. . Procesi obrade medija. Specifičnosti tehnoloških platformi za multimediju: CD-ROM/DVD, Web, multimedijska mobilna telefonija, interaktivna televizija.
XML i globalni standardi razmjene podataka. Osnove XML-a i struktura XML dokumenata.
Kreiranje vlastitih formata podataka i razmjena preko postojećih mreža i aplikacija.
Integracija podataka kod postojećih aplikacija pomoću XML-a. Kreiranje strukture za razmjenu informacija i objedinjavanje postojećih protokola i standarda. Odvajanje podataka od procesa i funkcioniranje na bilo kojoj podlozi sa različitim programskim jezicima poput Visual Basica, C++, Java , Perl itd.