You are here

Računalno upravljanje složenim sustavima

Okvirni sadržaj predmeta: 

Tehnika prikazivanja sustava i sustavnih odnosa. Modeli sustava. Modeli u informatici. Tehnike prikazivanja i analize sustava. Složeni sustavi. Odrednice složenosti i svojstva složenih sustava. Sustavi s aspekta razlikovnosti njihovih komponenti. Holizam sustava. Modeli složenih sustava. Sustavna dinamika. Primjeri složenih sustava: sociološki, ekonomski, ekološki, energetski, biološki, zdravstveni, vojni, geofizički.
Računalno upravljanje sustavima. Primjena uobičajenih računalnih tehnika pri upravljanju složenim sustavima. Analiza i vrednovanje sustava. Priprema odluka. Selekcija informacija. Hijerarhijsko strukturiranje sustava s aspekta uporabe informacija. Informacijske tehnologije kao podrška upravljanju složenim sustavima. Informacijske tehnologije kao metode, metodologije i alati.