You are here

Računalno upravljanje složenim sustavima

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Modelirati složene sustave uz moguća pojednostavljenja.
  • Analizirati složene sustave različitim metodama.
  • Primijeniti osnovne metode upravljanja sustavima i analize stabilnosti sustava.
  • Povezati složeni sustav s računalima za upravljanje i nadzor sustava različitih arhitektura i upravljačkih petlji.
  • Predložiti sklopovsku izvedbu računalno upravljanog sustava.