You are here

Damir Malnar, predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
SRI: 15:30 - 19:30
COVID19
po dogovoru uz najavu na e-mail ili mobitel
mbtl: 091 332 1318
Kabinet: 
303
Telefon: 
353-731
Nastava
Nositelj kolegija: 
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij telematika - Tehnika komunikacije
Stručni studij telematika - Mobilna komunikacija
Stručni studij telematika - Automatizacija u zgradarstvu
Stručni studij telematika - Semestralna stručna praksa
Stručni studij telematika - Geografski informacijski sustavi
Stručni studij telematika - Upravljanje sustavima i procesima
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij telematika - Tehnika komunikacije
Stručni studij telematika - Mobilna komunikacija
Stručni studij telematika - Automatizacija u zgradarstvu
Stručni studij telematika - Semestralna stručna praksa
Stručni studij telematika - Geografski informacijski sustavi
Stručni studij telematika - Upravljanje sustavima i procesima

Asistent na kolegijima: 
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij telematika - Elementi telematike I
Stručni studij telematika - Projekt u telematici
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij telematika - Elementi telematike I
Stručni studij telematika - Projekt u telematici