You are here

Modularno programsko inženjerstvo

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Principi i tehnologije modularno programskoga inženjerstva. Objektno orijentirana metodologija. Modeliranje: objektno, dinamičko, funkcionalno. Tijek razvoja programske podrške. Unified Modelling Language (UML). Komponentno orijentirana programska arhitektura. Ciljevi komponentno orijentirane arhitekture. Višeslojna programska arhitektura. Komponenta – standardi, poveznica sa UML, razvoj objektno orijentiranih komponenti. Razvoj programskih sustava pomoću modularno programskog inženjerstva Usporedbena analiza tradicionalne i objektne paradigme. Common Object Request Broker Architecture (CORBA). Napredni koncepti raspodijeljenog računarstva. JavaBeansi (Enhanced JavaBeans). Principi projektiranja JavaBeansa.