You are here

Sigurnost WEB aplikacija

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Uvod u Web servise, definicije web servisa, web scenariji sa web servisima. Sigurnost, osnovni pojmovi i aspketi (pouzdanost, integritet, neodbacivanje, autentičnost, autorizacija, dostupnost). Prikaz sigurnosti prema mrežnim slojevima. Novi izazovi i prijetnje na web servise. XML potpis. XML enkripcija. SAML. Dodjela ovlaštenja- dopusnica (XACML), XKMS. Suvremene tehnološke specifikacije (Passport, Liberty project). Utjecaj UDDI-a na povećanje sigurnosti. Pravni aspekti sigurnosti i zaštite web servisa i aplikacija. Destruktivna djelovanja na web aplikacije. Osposobljavanje svih sudionika koji koriste IT o sigurnosti. Provođenje sigurnosti.