You are here

Prezentacija Veleučilišta u Rijeci na Instituto Politecnico de Beja u Portugalu

U utorak 5. 12. 2017. na Instituto Politecnico de Beja u Portugalu, tijekom internacionalnog dana, studenti Veleučilišta u Rijeci, Dea Sauko, Doris Polegubić, Martina Goričanec i Domagoj Šantek, prezentirali su našu ustanovu. Osim osnovnih informacija koje su pružili zainteresiranim studentima, pripremili su i fritule, kao posebnu deliciju našeg kraja, kojom su nazočni bili oduševljeni. Naši studenti borave u Portugalu u organizaciji programa ERASMUS+.