You are here

Internet tehnologije i E - poslovanje

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Uvodna razmatranja o tradicionalnom i elektroničkom poslovanju. Digitalno društvo i digitalno gospodarstvo. Osnovno o elektroničkom poslovanju Razvoj Interneta i usluga na Internetu. E- poslovanje i E- trgovina. Okruženje e-Trgovine. Tržište e-Tržišta. Poslovni modeli e-Trgovine. Infrastruktura E-poslovanja. Upravljanje infrastrukturom E-poslovanja. Elektronska razmjena podataka Strategija E-poslovanja i ERP (Enterprise resource planning). Razvoj informacijsih sustava u komunikacijskom okruženju. Upravljanje e-Business organizacijama. Modeli e-Poslovanja. Brokerski (komisijski) modeli. Oglašivački modeli. Modeli informacijskih posrednika. Trgovački modeli. Proizvođački modeli. Suradnički modeli. Modeli virtualnih zajednica. Pretplatnički modeli. Modeli pomoćnih usluga. CRM, SCM i elektroničko okruženje (upravljanje opskrbnim lancem). Oblici plaćanja: Elektroničko plaćanje. Elektronička gotovina. Pametna kartica. Metode i gotova programska riješenja digitalne trgovine. Sigurnost e-Poslovanja. Elektronička uprava. Poslovni poduhvati na Internetu.