You are here

Karakteristike korisnika

Okvirni sadržaj predmeta: 

Individualna psihologija i socijalna psihologija; psihologija grupe i grupna dinamika.
Motivacija: porijeklo problema; predložene solucije; konflikti suvremenog čovjeka. Frustracija. Pojedinac, grupa, organizacija, te neki kjučni sustavi; Ekonomski, politički, pravni, odgojno-obrazovni itd. Odnos stručnog radnika i njegove uže i šire okoline. Uloga tehničkih pomagala: amplifikacija čovjekovih mogućnosti: pamćenje, klasifikacija, inteligencija, adaptacija.
Problem motivacije i konfliktnih situacija suvremenog čovjeka. Konformizam i nekonformizam. Pitanje racionalnosti suvremenog svijeta: dileme.. Proces odlučivanja: važnost; Grupno odlučivanje. Prilagođavanje pojedinca i problem «zdravlja grupe». Korisnik u/izvan informacijskog sustava. Stavovi. Socijalni identitet.. Psihološki faktori u radu IS. Timski rad i psihologija tima. Izgradnja tima (team bilding). Tehnofobija.