You are here

Projektni menadžment

Okvirni sadržaj predmeta: 

Definicija i osnovni pojmovi projektnog menadžmenta. Odnos projektnog pristupa i drugih oblika organizacije. Projekti i projektiranje. Životni ciklus projekta. Organizacija projekta. Vrste projekata. Identifikacija i verifikacija ciljeva projekta. Modeli za selekciju projekata. Plan aktivnosti. Financijski plan. Osnove cost-benefit analize. Timski rad. Uloga pojedinih članova tima. Projektni menadžer – znanja i vještine. Procesi upravljanja projektom. Kontrola i upravljanje promjenama na projektu. Identifikacija i planiranje rizika. Rezervni plan. Dokumentacija projekta. Računalom podržano vođenje projekta. Projektni menadžment za informacijske sustave.