You are here

VELEUČILIŠTE U RIJECI

Trpimirova 2/V, 51000 Rijeka, tel: (051) 321-300 fax: (051) 211-270

e-mail: ured@veleri.hr, http://www.veleri.hr

 

Objedinjeni natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih stručnih  studija

Veleučilišta u Rijeci  u  akademskoj godini 2018./2019.

za prijave putem NISpVU

 

 

 1. BROJ MJESTA ZA UPIS

 

Red. br.

Naziv studija – mjesto izvođenja studija

Redoviti studenti

Izvanredni studenti

1.

Preddiplomski stručni studij Cestovni promet- Rijeka

65

45

2.

Preddiplomski stručni studij Željeznički promet- Rijeka

25

3

3.

Preddiplomski stručni studij Informatika -  Rijeka

50

60

4.

Preddiplomski stručni studij Poduzetništvo - Rijeka

45

35

5.

Preddiplomski stručni studij Poduzetništvo -  Pazin

20

20

6.

Preddiplomski stručni studij Vinarstvo - Poreč

25

5

7.

Preddiplomski stručni studij Mediteranska poljoprivreda - Poreč

25

5

8.

Preddiplomski stručni studij Sigurnost na radu - Rijeka

45

45

9.

Preddiplomski stručni studij Telematika – Rijeka

30

15

10.

Preddiplomski stručni studij Održivi agroturizam - Rijeka

20

15

 

 

 1. UVJETI UPISA

Za upis na trogodišnje preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Rijeci mogu se prijaviti osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu i položili ispite državne mature, a prijavljuju se putem Nacionalnog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU). Sve potrebne informacije o ispitima državne mature i prijavama putem NISpVU (www.postani-student.hr) sustava mogu se dobiti u brošurama objavljenim na internetskoj stranici Središnjeg prijavnog ureda www.studij.hr.

 

 1. RAZREDBENI POSTUPAK

Bodovi na temelju kojih se rangiraju kandidati koji su ovogodišnji maturanti ili su četverogodišnju srednju školu završili nakon 2010. godine za upis na studijske programe Veleučilišta u Rijeci mogu se prikupiti na temelju:

 • ocjena iz srednje škole – 40% bodova
 • položenih ispita državne mature (B razina obveznog dijela državne mature) – 60%

 

Svaki kandidat može prijaviti do 10 studijskih programa. Postavljeni redoslijed prioriteta studijskih programa iznimno je važan. Kandidat može ostvariti pravo upisa samo na jedan studijski program, a to je onaj studijski program pored kojega će pisati DA.

Kandidat može:

 • dodati novi studijski program (do propisanog roka prijave)
 • promijeniti prioritete studijskih programa
 • izbrisati neki studijski program s liste
 • odustati od prijave svih studijskih programa

 

Kandidati mogu vršiti gore navedene radnje:

 • u ljetnom upisnom roku do 16. srpnja u 15:59
 • u  jesenskom upisnom roku do 19. rujna u 15:59

 

Konačne rang liste prema kojima će se kandidati upisivati bit će formirane 16. srpnja 2018. godine nakon 16.00 sati za ljetni upisni rok odnosno za jesenski upisni rok 19. rujna 2018. nakon 16:00 sati, a bit će objavljene na internetskoj stranici www.postani-student.hr

 

Državljani zemalja EU prijavljuju se za upis i studiraju u okviru upisnih kvota za državljane RH. Državljani trećih zemalja kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u Republici Hrvatskoj imaju pravo na visoko obrazovanje pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani.

 

 1. PROVEDBA UPISA

Kandidati koji su dobili upisni broj za određeni studijski program ostvarili su pravo upisa te se upisuju prema rang listi koju Veleučilište preuzima sa internetske stranice www.postani-student.hr:

 • u  I. roku   18. srpnja 2018. – redoviti studenti,

                        19. srpnja 2018. – izvanredni studenti

 • u  II. roku  20. rujna 2018. – redoviti studenti,

                  21. rujna 2018. – izvanredni studenti

 

Kandidati koji su ostvarili pravo upisa, a u propisanom roku ne pristupe upisu, gube pravo upisa. Kandidati su dužni upisu pristupiti osobno, a ukoliko upisu u njihovo ime pristupi netko drugi isti je dužan sa sobom donijeti javnobilježničku punomoć za zastupanje.

 

Sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske od 13. travnja 2017. godine, Veleučilište u Rijeci će po službenoj dužnosti pribaviti podatke iz državnih matica za državljane Republike Hrvatske za sve upisane kandidate i to:

 • rodni list
 • domovnicu

 

Svi kandidati su dužni sa sobom na upise donijeti:

 • svjedodžbu o maturi (gimnazijski programi) ili svjedodžbu o završnom radu u izvorniku
 • presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu
 • jednu fotografiju formata 4 x 6 cm
 • dokaz o uplati troškova upisa, u iznosu od 300,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), uz naznaku “troškovi upisa”, poziv na broj OIB (studenta) - 200;
 • uplatu participacije (školarine), uz naznaku "školarina", poziv na broj OIB (studenta)

 

Redoviti studenti koji po prvi puta upisuju I. godinu studija na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja stekli su pravo na subvenciju te su oslobođeni plaćanja participacije. Redoviti studenti koji u akademskoj godini 2018./2019. upisuju I. godinu studija na Veleučilištu u Rijeci, a već su bili upisani na drugom javnom visokom učilištu kao redoviti studenti na istoj razini studija, te su koristili subvenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja, plaćaju punu participaciju u troškovima studija u iznosu 7.700,00 kuna temeljem Odluke o participaciji studenata u troškovima studija i ostalim troškovima za preddiplomske stručne i specijalističke diplomske stručne studije Veleučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2018./2019., KLASA: 003-08/18-04/01, URBROJ:2170-57-01-18-14/DĐ od 29. ožujka 2018. godine.

 

Izvanredni studenti za upis u prvu godinu preddiplomskih stručnih Veleučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2018./2019. temeljem prije navedene odluke plaćaju:

 • 6.320,00 kuna na studijima koji se izvode u Rijeci;
 • 7.000,00 kuna na dislociranim studijima u Poreču i Pazinu

 

Participacija se uplaćuje na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), poziv na broj OIB studenta uz naznaku „troškovi školarine“.

 

Popust za gotovinsko plaćanje te mogućnost plaćanja troškova studija na rate utvrdit će se posebnom odlukom koja će biti objavljena na mrežnim stranicama Veleučilišta u Rijeci.

 

Studenti hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine plaćaju školarinu u visini 50% punog iznosa školarine.

Student sa 100% tjelesnog oštećenja u cijelosti se oslobađa plaćanja školarine, a sa 60% i više tjelesnog oštećenja školarina se određuje u visini 30% punog iznosa školarine.

Pristupnici su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde-rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju pripadnost jednoj od navedenih kategorija.

 

 1. PRAVO PREDNOSTI

Prednost prilikom upisa u status redovitog studenta, ukoliko ispune uvjete iz toče 3. ovog natječaja, imaju sljedeće kategorije kandidata:

 • hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
 • HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata)
 • djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata
 • djeca 100%-tnih HRVI  iz Domovinskog rata I. skupine
 • kandidati sa 60% i više tjelesnog oštećenja

 

 1. OBAVIJESTI

Detaljnije informacije mogu se dobiti u centralnoj evidenciji studija na adresi Veleučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, tel. 051/677-211 te na web stranicama Veleučilišta u Rijeci,  http://www.veleri.hr