You are here

Specijalistička praksa

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

U cilju što uspješnijeg obavljanja obrazovnog programa i upoznavanja studenata s konkretnim praktičnim problemima iz prakse u poduzećima uz mentora, studij Informacijski sustavi organizira stručn­u praksu u trajanju od 300 sati. Pripremu specijalističke prakse u trajanju od 50 sati student provodi prije početka prakse prema posebnom zadatku. Prema posebno definiranom zadatku student izrađuje radnju koja po konačnoj obradi predstavlja specijalistički završni rad.

  1. Pripreme se izvode u suradnji s nastavnikom,
  2. Snimanje potrebnih podataka u poduzeću,
  3. Izrada projekta informacijskog sustava ili slično,
  4. Izrada jednog programa na računalu,
  5. Obrada zadanih podataka,
  6. Osvrt na ostvarene rezultate.