You are here

Specijalistički završni rad

Okvirni sadržaj predmeta: 

Specijalistički studij informacijskih sustava završava izradom i obranom specijalističkog završnog rada. Specijalistički završni rad predočuje specijalističku obradu određenog problema. Navedenim student dokazuje sposobnost korištenja metoda i tehnika analiziranja poslovnih događaja te projektiranja informacijskih sustava kao podrške poslovnim procesima. U obradi izabrane teme student aplicira stečeno znanje i stručnost.
Izbor teme usklađen je s nastavnim programom specijalističkog studija informacijskih sustava. Specijalistički završni rad izrađuje se samostalno uz voditeljstvo predmetnog nastavnika. Obim rada kreće se od 30 – 50 stranica i predaje se u četiri primjerka. Obranom specijalističkog završnog rada provjerava se poznavanje analizirane problematike, ocjenjuje način prezentacije kao i opća razina znanja akumulirana tokom studiranja.