You are here

3. godina

3. godina studija – V. semestar

Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova
P S V Pr
Ekološka poljoprivreda 2 - 2 - 5
Stočarstvo 2 - 2 - 4
Prerada i konzerviranje proizvoda životinjskog podrijetla 2 - 2 1 5
Istraživanje zadovoljstva klijenta 2 1 1 - 4
Izborni kolegij A 2 - 2 - 4
Izborni kolegij B 2 - 2 - 4
Vinarstvo          
Pčelarstvo          
Nabavno i prodajno poslovanje          
Poslovna psihologija          
Ukupno u semestru 12 1 11 1 26

 

3. godina studija – VI. semestar

Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova
P S V Pr
Planiranje i upravljanje ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom 3 - 1 - 5
Povijeno-kulturna baština Republike Hrvatske 2 1 1 - 4
Izborni kolegij 2 - 2 - 4
Stručna praksa 3         13
Završni rad         7
Specijalno stočarstvo          
Prerada i konzerviranje maslina          
Ukupno u semestru 7 1 4 - 33

 

Završetkom stručnog studija Održivi agroturizam studenti stječu naziv:

Stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer održivog agroturizma

odnosno

Stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka održivog agroturizma