You are here

Osnove kemije, biokemije i mikrobiologije

Ishodi učenja: 
  • Usvojiti temeljne kemijske pojmove te rješavati računske zadatke,
  • Razlikovati vrste otopina te provoditi mjerenja u kemijskom laboratoriju,
  • Opisati svojstva i navesti upotrebu elemenata i njihovih anorganskih spojeva na temelju njihovih kemijskih osobina,
  • Razlikovati organske spojeve obzirom na njihovu građu i osobine, 
  • Objasniti građu najznačajnijih makromolekula i opisati osnovne metaboličke putove te biokemijske procese značajne za poljoprivredu,
  • Opisati glavne skupine mikroorganizama i njihovu ulogu u prirodi i u preradi poljoprivrednih proizvoda.