You are here

Engleski jezik u agroturizmu II

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Koristiti stručnu terminologiju iz poljoprivrede na engleskom jeziku,
  • Argumentirati o stručnim temama iz poljoprivrede na engleskom jeziku,
  • Usporediti stručnu terminologiju iz poljoprivrede na engleskom i hrvatskom jeziku,
  • Izdvojiti ključne informacije iz članka i napisati sažetak na engleskom jeziku,
  • Prezentirati stručnu temu na engleskom jeziku korištenjem PowerPoint prezentacije, 
  • Upotrijebiti buduća vremena u stručnome kontekstu,
  • Upotrijebiti aktivne i pasivne strukture u stručnome kontekstu.