You are here

Aromatično i začinsko bilje

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Prepoznati vrste aromatičnog i začinskog bilja, latinske nazive, pripadnost porodici bioaktivne tvari odabranih vrsta aromatičnog i začinskog bilja,
  • Odabrati uvjete za podizanje nasada te tehnologije uzgoja odabranih vrsta i sortimenata aromatičnog i začinskog bilja,
  • Preporučiti način prerade i primjene odabranih vrsta aromatičnog i začinskog bilja u ovisnosti o karakteristikama,
  • Provesti izdvajanje bioaktivnih tvari ekstrakcijom vodenom parom,
  • Procijeniti kvalitetu biljne sirovine aromatičnog i začinskog bilja na osnovu njegovih karakteristika i sadržaja bioaktivnih tvari.