You are here

Uređenje agroturističkog gospodarstva

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Primijeniti I vrednovati klimatske I ekološke elemente u prIpremi I organizaciji agroturističkog gospodarstva,
  • Vrednovati I izabrati prikladni sortiment I pasmine unutar područja na kojem se nalazi  agroturističko gospodarstvo,
  • Prepoznati modele uređenja interijera i eksterijera agroturističkog gospodarstva, vrste autentične gradnje te osmisliti i organizirati agroturističko gospodarstvo sukladno prostorno planskoj dokumentaciji,
  • Primijeniti ekološke principe u upravljanju i održavanju agroturističkog gospodarstva u svrhu zaštite i očuvanja autentičnog okoliša,
  • Osmisliti i organizirati dodatne sadržaje agroturističkog gospodarstva u skladu s metodama prostornog planiranja.