You are here

Maslinarstvo

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Utvrditi stanje i tendencije proizvodnje maslina u svijetu i Hrvatskoj,
  • Vrednovati različite načine razmnožavanja i proizvodnje sadnog materijala,
  • Preporučiti optimalne agrotehničke mjere u nasadu,
  • Utvrditi opravdanost provođenja mjera zaštite od bolesti i štetnika, te nepovoljnih vremenskih uvjeta,
  • Vrednovanje načina berbe i odabir pravilnog termina berbe.