You are here

Rang lista za preddiplomski stručni studij Održivi agroturizam

 

Veleučilište u Rijeci Datum: 25.07.2018  
Trpimirova 2/5 R A N G    L I S T A    
RIJEKA 51000 Za studij: Preddiplomski stručni studij Održivi agroturizam
  Akademska: 2018/19     Upisni rok: 1    
  Za status: 3  IZVANREDAN    
  Za poseban status: 1  nema poseb. status  
         
RANG ŠIFRA KANDIDATA   BODOVA  
1 AC0053/18   23  
2 EZS0052/18   20  
         
         
         
Svi kandidati su stekli pravo upisa te moraju pristupiti upisu 30. srpnja 2018. u 12:00 sati
u protivnom gube pravo upisa.      
         
  Predsjednica upisnog povjerenstva    
  Dr. sc. Slavica Dudaš, viši predavač