You are here

Osnove sigurnosti

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Utvrditi pojmove iz područja zaštite na radu.
  • Razlikovati vrste opasnosti, štetnosti i napora.
  • Identificirati  i preispitati uzroke nastanka ozljeda na radu.
  • Utvrditi čimbenike u sprječavanju ozljeda na radu.
  • Vrednovati podatke o ozljedama na radu.