You are here

Održana svečana promocija

U petak 22. veljače 2019. godine održana je svečana promocija diplomanata na kojoj je promovirano 16 prvostupnika inženjera sigurnosti i zaštite, 14 specijalista inženjera sigurnosti i zaštite i 11 prvostupnika inženjera telematike