You are here

Mehanika i mehaničke opasnosti

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Aksiomi mehanike. Koordinatni sustavi. Sastavljanje sila u ravnini i prostoru. Definicija momenta sile i sprega sila. Ravnoteza sila u ravnini i prostoru. Trenje. Osnovni pojmovi o nosacima i unutarnjim silama (momenti savijanja, poprecne i uzduzne sile). Definiranje brzina i ubrzanja. Zakoni gibanja cestica i krutog tijela. Newtonovi zakoni. Dinamika gibanja. Momenti tromosti. Mehanicki rad i snaga. Osnovni pojmovi mehanike fluida. Osnovni pojmovi i zakoni hidrostatike. Elementi hidrodinamike i istjecanja (jednadzba kontinuiteta, Bernoullijeva jednadzba). Strujanje u cijevima.
Strojarske konstrukcije kao izvor mogucih opasnosti. Zaštitne konstrukcije. Metode za utvrdivanje uzroka havarija. Mehanicke opasnosti. Sigurnost pri radu s rucnim i prenosivim mehaniziranim alatima. Osnovne grupe zaštitnih naprava. Osnovna nacela sigurnosti kod konstrukcija strojeva.