You are here

Mehanika i mehaničke opasnosti

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati temeljne pojmove iz tehničke mehanike (statika, kinematika, dinamika).
  • Opisati temeljne pojmove iz mehanike fluida.
  • Razlikovati izvore mehaničkih opasnosti.
  • Utvrditi značaj zaštitnih naprava pri radu sa strojevima.
  • Prepoznati mjere zaštite pri radu sa strojevima.