You are here

Upravljanje okolišem

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Definirati osnovne pojmove koji se odnose na različite ekološke faktore, biocenozu i ekosustav.
  • Opisati razvoj normi upravljanja okolišem te zahtjeve Sustava upravljanja okolišem.
  • Utvrditi aspekte okoliša i utjecaj na okoliš s osvrtom na zakonsku regulativu RH.
  • Usporediti različite sustave upravljanja okolišem međusobno i sa zahtjevima ISO normi i EMAS.