You are here

Održano javno predavanje „Društveno poduzetništvo kao koncept održivog ekonomskog razvoja“

Daniel Trošić, univ. spec. oec, koordinator za društveno poduzetništvo i mlade Primorsko-goranske županije održao je 16. prosinca 2019. predavanje na temu „Društveno poduzetništvo kao koncept održivog ekonomskog razvoja“. Na predavanju su prezentirani osnovni pojmovi povezani s društvenim poduzetništvom i socijalnim inovacijama, detaljno je predstavljen koncept društvenog poduzetništva te je obrazložen njegov utjecaj na održivi ekonomski razvoj. Posebna pozornost posvećena je predstavljanju primjera dobre prakse iz zemlje i inozemstva. Uzevši u obzir da je društveno poduzetništvo za razliku od klasičnog, usmjereno na stvaranje dodane vrijednosti u lokalnoj zajednici kroz odmrzavanje ravnoteže između financijske održivosti, društvene misije i zaštite okoliša, može se zaključiti da je takav koncept jedan od temelja održivog razvoja.