You are here

Gostujuće predavanje - HACCP u proizvodnji hrane

U srijedu 15. siječnja 2020. u vremenu od 9.00 do 11.00 sati na studiju Održivi agroturizam u biotehničkom laboratoriju održano je gostujuće predavanje i radionica na temu HACCP u proizvodnji hrane te primjena HACCP-a na primjeru izrade sirovih slastica. Gostujuće predavanje održala je Maja Barić, mag. ing. techn. aliment, koja je zajedno sa studentima druge godine izradila dvije vrste sirovih slastica.