You are here

Protueksplozivna zaštita

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Eksplozijski ugrozeni prostor. Pojmovi, velicine i osobine plinova, para, prašina, maglice i vlakanca koji u odredenim uvjetima stvaraju ugrozeni prostor. Granice eksplozivnosti, fizikalno-kemijske osnove eksplozije. Uzrocnici paljenja. Klasifikacija ugrozenog prostora i ocjena ugrozenosti. Prosudba ugrozenosti prostora. Zone opasnosti. Razrada ugrozenosti. Metode i nacini izvedbe postrojenja, elektricnih sustava i uredaja za prostore ugrozene eksplozivnim smjesama. Primarna i sekundarna zaštita. Temeljni zahtjevi za elektricne sustave, uredaje i instalacije namijenjene za rad u eksplozijskim ugrozenim prostorima. Odrzavanje i popravljanje. Zakonska regulativa. Organizacija sigurnosnih mjera.