You are here

Sigurnost u prometu roba i ljudi

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati ciljeve i mjere zaštite i sigurnosti prometa te opasnosti, štetnosti i napore koji se javljaju u prometu.
  • Utvrditi ključne čimbenike sigurnosti u pojedinim granama prometa.
  • Definirati preventivne mjere za smanjenje prometnih nesreća.
  • Utvrditi sigurnosno-zaštitne mjere kod manipulacije i prijevoza opasnih tvari.
  • Opisati utjecaj  i mjere zaštite od vibracijsko-akustičnih pojava u prometu.