You are here

Sigurnost i zaštita u hoteljerstvu i turizmu

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Prepoznati zahtjeve radnih mjesta u hotelijerstvu i turizmu.
  • Procijeniti kritične točke rada u hotelijerstvu i turizmu.
  • Procijeniti posebnosti uvjeta rada.
  • Definirati najčešće bolesti u hotelijerstvu i turizmu.
  • Primijeniti zakonske propise iz područja sigurnosti i zaštite u hotelijerstvu i turizmu.