You are here

Sigurnost u zdravstvu

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati organizaciju zdravstvene zaštite u RH.
  • Utvrditi najčešće bolesti zdravstvenih radnika s obzirom na izloženost fizikalnim, kemijskim i biološkim štetnostima.
  • Ocijeniti dobivene podatke o pobolima.
  • Procijeniti napore pri radu zdravstvenih radnika.
  • Preporučiti mjere prevencije.