You are here

Upisi

Upisi studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija ZA KANDIDATE KOJI SU PRIJAVLJENI PREKO WWW.POSTANI-STUDENT.HR Veleučilišta u Rijeci održat će se

    18. rujna 2020.

 

Upisi na sve studijske programe odvijat će se online preko poveznice  https://limesurvey.srce.hr/535962  kojoj možete pristupati 18. rujna 2020. od 0-24 sata. 

Molimo Vas da prije pristupanja online upisu otvaranjem prijavnog lista na navedenoj poveznici pripremite sljedeće dokumente:

1. Preuzeti i ispuniti obrasce, koji su dostupni na sljedećim poveznicama:

 1. upisni list
 2. obrazac za izradu studenske iskaznice
 3. izjava o plaćanju oportunitetnih troškova
 4. ugovor o studiranju
 5. privola za osobne podatke

2. Skenirati, odnosno, pripremiti digitalne verzije sljedećih dokumenata:

 1. obrazac za izradu studentske iskaznice (jpg)
 2. osobne iskaznica ili  uvjerenja o prebivalištu  (pdf ili jpg)
 3. dokaza o uplati iznosa od 300,00 kuna za troškove upisa (pdf ili jpg)
 4. (uplatu izvršiti na račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485),  poziv na broj: OIB (pristupnika)-200
 5. rodnog list iz sustava e-građani
 6. domovnice iz sustava e-građani
 7. potvrde o uplati participacije (pdf ili jpg) u iznosu 7.700,00 kuna za redovite studente koji su bili upisani na drugom visokom učilištu kao redoviti studenti na istoj razini studija. U slučaju kartičnog plaćanja , obratite se na 051/353-733.
 8. I S P I S N I C E (pdf ili jpg) s prethodnog visokog učilišta za pristupnike koji su već studirali u redovitom statusu na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja. Pristupnici koji su studirali u statusu redovitog studenta uz plaćanje ili izvanredno, moraju dostaviti potvrdu o statusu na prethodnom visokom učilištu iz koje je vidljivo da nisu koristili subvenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 9. izvanredni studenti moraju na upise donijeti dokaz o uplati participacije (pdf ili jpg) i to za studije koji se izvode u Rijeci u iznosu od 6.320,00 kuna, a za studije koji se izvode u Pazinu i Poreču 7.000,00 kuna.  Uplatu je potrebno izvršiti na račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485), poziv na broj: OIB (pristupnika). U slučaju kartičnog plaćanja, obratite se na 051/353-733.

Popust za gotovinsko plaćanje participacije za iznose veće 1.000,00 kuna (općom uplatnicom ili internet bankarstvom) je 5%. 

Napomena: Osim fizičkog skenera, za skeniranje dokumenata moguće je koristiti i bilo koju od besplatnih aplikacija za pametne telefone koja se nudi na Google Play Store/App Store.
Datoteke je potrebno imenovati na način „ime_prezime_naziv dokumenta“, npr. „ivan_horvat_OI“ za osobnu iskaznicu, odnosno „ivan_horvat_potpis“ za e-indeks/iksicu.

3. Poslati poštom:

Original svjedodžbe o završnom radu (strukovne škole) odnosno svjedodžbe o državnoj maturi (gimnazije) te ugovor o studiranju (otisnut u tri primjerka i vlastoručno potpisan), poslati poštom na adresu:

Veleučilište u Rijeci
Vukovarska 58
51000 Rijeka
(za Studentsku referadu)

do 25. rujna 2020.

Nakon ispunjavanja i slanja prijavnog lista Vašu će prijavu zaprimiti djelatnice Studentske referade koje će Vam, nakon obrade pristigle dokumentacije i upisa u sustav ISVU, poslati povratno na Vaš e-mail informaciju o upisu.

Ukoliko budete imali problema kod ispunjavanja online prijavnog lista, molimo Vas da nam se obratite na sljedeće telefone u Studentskoj referadi:

051/677-211
051/353-711
051/353-733 
 ili na e-mail adresu:  evidencija@veleri.hr.