You are here

Osnove ekonomije

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Temeljni elementi ponude i potražnje. Ponuda i potražnja na pojedinačnim tržištima. Potražnja i ponašanje potrošača. Proizvodnja i organizacija poduzeća. Fleksibilnost i adaptibilnost poduzeća; horizontalna korporacija; strategijski management i fleksibilnost i adaptibilnost; Analiza troškova. Ponuda i određivanje cijena na tržištima potpune konkurencije. Granični prihod i monopol. Oligopol i monopolistička konkurencija. Prirodni resursi i kapital; Dohoci i određivanje cijena proizvodnih čimbenika. Nadnice i tržište rada. Potrošnja i investicije. Osnove agregatne ponude i potražnje. Model multiplikatora. Novac i poslovno (komercijalno) bankarstvo. Konjukturni ciklusi i nezaposlenost. Inflacija i zaposlenost. Fiskalna politika, deficit i državni dug. Međunarodna trgovina. Posljedice i promjene poslovnog okruženja pod utjecajem znanstveno tehnološke revolucije; Svjetska konkurentnost; Čimbenici konkurentnosti na svjetskom tržištu; Globalizacija tržišta i položaj poduzeća;