You are here

dr. sc. Anita Stilin, viši predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
UTO: 15:30 – 17:00 (kabinet)
ČET: 9:30 – 11:00 (online/mobitel) ili u kabinetu prema individualnom dogovoru
Kabinet: 
412
Telefon: 
091 3321 304 (051/353-705)
Nastava
Nositelj kolegija: 
Rijeka
Specijalistički studij poduzetništva - Menadžment
Specijalistički studij poduzetništva - Upravljanje projektima
Stručni studij sigurnosti na radu - Organizacija i menadžment
Specijalistički studij sigurnosti na radu - MENADŽMENT U SIGURNOSTI
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij poduzetništva - Osnove menadžmenta
Stručni studij telematika - Poslovna organizacija
Stručni studij telematika - Upravljanje projektima
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij telematika - Poslovna organizacija
Stručni studij telematika - Upravljanje projektima

Asistent na kolegijima: