You are here

Rang liste - natječaj Veleučilišta u Rijeci

Upisi studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija za KANDIDATE KOJI SU MATURIRALI PRIJE 2010. GODINE Veleučilišta u Rijeci održat će se

od 17. do 21. RUJNA 2021.

Upisi na sve studijske programe odvijat će se online preko poveznice  https://limesurvey.srce.hr/469941?lang=hr  kojoj možete pristupati od 17. do 21. rujna 2021. od 0-24 sata. 

Molimo Vas da prije pristupanja online upisu otvaranjem prijavnog lista na navedenoj poveznici pripremite sljedeće dokumente:

1. Preuzeti i ispuniti obrasce:

         1. upisni list
         2. obrazac za izradu studentske iskaznice
         3. ugovor o studiranju (u tri primjerka)
         4. privola za osobne podatke

2. Skenirati, odnosno, pripremiti digitalne verzije sljedećih dokumenata:

    1. obrasca za izradu studentske iskaznice
    2. dokaza o uplati iznosa od 300,00 kuna za troškove upisa (pdf ili jpg)
     (uplatu izvršiti na račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485), poziv na broj: OIB (pristupnika)-200
    3. rodnog list iz sustava e-građani (ukoliko niste dostavili u prijavi)
    4. domovnice iz sustava e-građani (ukoliko niste dostavili u prijavi)
    5. izvanredni studenti trebaju dostaviti dokaz o uplati participacije (pdf ili jpg) u iznosu od 6.320,00 kuna za studijske programe u Rijeci odnosno 7.000,00 kuna na dislociranim studijima u Poreču i Pazinu. Uplatu je potrebno izvršiti na račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485), poziv na broj: OIB (pristupnika). Popust za gotovinsko plaćanje participacije (općom uplatnicom ili internet bankarstvom) je 5%.  Mogućnost plaćanja na rate može se provjeriti na poveznici: Odluka o uvjetima plaćanja troškova studija za gotovinsko plaćanje školarine i plaćanje školarine na rate.

Napomena: Osim fizičkog skenera, za skeniranje dokumenata moguće je koristiti i bilo koju od besplatnih aplikacija za pametne telefone koja se nudi na Google Play Store/App Store.
Datoteke je potrebno imenovati na način „ime_prezime_naziv dokumenta“, npr. „ivan_horvat_OI“ za osobnu iskaznicu, odnosno „ivan_horvat_potpis“ za e-indeks/iksicu.

3. Poslati poštom:

Original svjedodžbe o završnom radu (ukoliko je niste dostavili prilikom prijave) te ugovor o studiranju (otisnut u tri primjerka i vlastoručno potpisan), poslati do 24. rujna 2021. poštom na adresu:

Veleučilište u Rijeci

Vukovarska 58

51000 Rijeka