You are here

Upis kandidata prijavljenih preko mrežne stranice postani-student.hr

Upisi studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta u Rijeci održat će se

od 17. do 21. rujna 2021.

Upisi na sve studijske programe odvijat će se online preko poveznice  https://limesurvey.srce.hr/469941?lang=hr kojoj možete pristupati od 17. do 21. rujna 2021. od 0-24 sata. 

Molimo Vas da prije pristupanja online upisu otvaranjem prijavnog lista na navedenoj poveznici pripremite sljedeće dokumente:

1. Preuzeti i ispuniti obrasce, koji su dostupni na sljedećim poveznicama:

         1. upisni list
         2. obrazac za izradu studentske iskaznice
         3. izjava o plaćanju oportunitenih troškova
         4. ugovor o studiranju (u tri primjerka)
         5. privola za osobne podatke

2. Skenirati, odnosno, pripremiti digitalne verzije sljedećih dokumenata:

    1. osobne iskaznica ili  uvjerenja o prebivalištu  (pdf ili jpg)
    2. dokaza o uplati iznosa od 300,00 kuna za troškove upisa (pdf ili jpg)
     (uplatu izvršiti na račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485),  poziv na broj: OIB (pristupnika)-200
    3. rodnog list iz sustava e-građani
    4. domovnice iz sustava e-građani
    5. potvrde o uplati participacije (pdf ili jpg) u iznosu 7.700,00 kuna za redovite studente koji su bili upisani na drugom visokom učilištu kao redoviti studenti na istoj razini studija. U slučaju kartičnog plaćanja, obratite se na 051/353-733.
    6. I S P I S N I C E (pdf ili jpg) s prethodnog visokog učilišta za pristupnike koji su već studirali u redovitom statusu na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja. Pristupnici koji su studirali u statusu redovitog studenta uz plaćanje ili izvanredno, moraju dostaviti potvrdu o statusu na prethodnom visokom učilištu iz koje je vidljivo da nisu koristili subvenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja.
    7. izvanredni studenti moraju na upise donijeti dokaz o uplati participacije (pdf ili jpg) i to za studije koji se izvode u Rijeci u iznosu od 6.320,00 kuna, a za studije koji se izvode u Pazinu i Poreču 7.000,00 kuna.  Uplatu je potrebno izvršiti na račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485), poziv na broj: OIB (pristupnika). U slučaju kartičnog plaćanja, obratite se na 051/353-733.

Popust za gotovinsko plaćanje participacije (općom uplatnicom, Internet ili mobilnim bankarstvom) je 5%. 

Napomena: Osim fizičkog skenera, za skeniranje dokumenata moguće je koristiti i bilo koju od besplatnih aplikacija za pametne telefone koja se nudi na Google Play Store/App Store.
Datoteke je potrebno imenovati na način „ime_prezime_naziv dokumenta“, npr. „ivan_horvat_OI“ za osobnu iskaznicu, odnosno „ivan_horvat_potpis“ za e-indeks/iksicu.

3. Poslati poštom:

Original svjedodžbe o završnom radu (strukovne škole) odnosno svjedodžbe o državnoj maturi (gimnazije) te ugovor o studiranju (otisnut u tri primjerka i vlastoručno potpisan), poslati poštom na adresu:

Veleučilište u Rijeci

Vukovarska 58

51000 Rijeka

(za Studentsku referadu)

do 24. rujna 2021. godine.

Nakon ispunjavanja i slanja prijavnog lista Vašu će prijavu zaprimiti djelatnice Studentske referade koje će Vam, nakon obrade pristigle dokumentacije i upisa u sustav ISVU, poslati povratno na Vaš e-mail informaciju o upisu.

Ukoliko budete imali problema kod ispunjavanja online prijavnog lista, molimo Vas da nam se obratite na sljedeće telefone u Studentskoj referadi:

051/677-211

051/353-711

051/353-733 

 ili na e-mail adresu:  evidencija@veleri.hr.