You are here

dr. sc. Ivana Dminić Rojnić, predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
PON 09:30 - 11:30
SRI 14:30- 16:30
Kabinet: 
28
Telefon: 
052/ 451-965
Nastava
Nositelj kolegija: 
Poreč
Stručni studij vinarstva - Zaštita bilja
Stručni studij vinarstva - Vinogradarstvo V
Poreč, redoviti studij
Stručni studij med. poljoprivrede - Zaštita bilja I
Stručni studij med. poljoprivrede - Temelji bilinogojstva i oplemenjivanja bilja
Stručni studij med. poljoprivrede - Zaštita bilja II
Poreč, izvanredni studij
Stručni studij med. poljoprivrede - Zaštita bilja I
Stručni studij med. poljoprivrede - Temelji bilinogojstva i oplemenjivanja bilja
Stručni studij med. poljoprivrede - Zaštita bilja II

Asistent na kolegijima: