You are here

dr. sc. Ljerka Tomljenović, viši predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
UTO 9.00-10.30 (u kabinetu - telefon 051 353 725 / gsm 099 4867 300)
ČETV 16.00-17.30 (online / gsm 099 4867 300 ili u kabinetu prema individualnom dogovoru)
Kabinet: 
412
Telefon: 
353-725
Nastava
Nositelj kolegija: 
Rijeka
Specijalistički studij poduzetništva - Strategijsko upravljanje
Specijalistički studij prometa - Menadžment u prometu
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij Održivi agroturizam - Uvod u poduzetništvo
Stručni studij poduzetništva - Poslovna organizacija
Stručni studij prometa - Osnove menadžmenta
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij Održivi agroturizam - Uvod u poduzetništvo
Stručni studij poduzetništva - Poslovna organizacija
Stručni studij prometa - Osnove menadžmenta
Ogulin
Stručni studij prometa - Osnove menadžmenta

Asistent na kolegijima: