You are here

dr. sc. Siniša Petrović, profesor visoke škole

Konzultacije
Prijem studenata: 
Sigurnost na radu : Zimski semestar, Srijeda, 13:00-16:00 i 20:00-21:00
Nakon završetka predavanja prema dogovoru na Poljoprivrednom odjelu Poreč
Poljoprivredni odjel: Zimski semestar, četvrtak 13:00-15:00 i 18:00-19:00
Poljoprivredni odjel: Ljetni semestar, Ponedjeljak, 12:30-15:30 i 17:00-18:00
Kabinet: 
Rijeka: 411 Poreč: 5
Telefon: 
051/353-706 052/451-960
Nastava
Nositelj kolegija: 
Rijeka
Stručni studij sigurnosti na radu - Kemija za inženjere
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij Održivi agroturizam - Osnove kemije, biokemije i mikrobiologije
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij Održivi agroturizam - Osnove kemije, biokemije i mikrobiologije
Poreč
Stručni studij vinarstva - Kemija
Stručni studij vinarstva - Biokemija
Poreč, redoviti studij
Stručni studij med. poljoprivrede - Kemija
Stručni studij med. poljoprivrede - Biokemija
Poreč, izvanredni studij
Stručni studij med. poljoprivrede - Kemija
Stručni studij med. poljoprivrede - Biokemija

Asistent na kolegijima: