You are here

Osnove strojarstva

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Identificirati i komentirati materijale koji se upotrebljavaju u cestovnom prometu.
  • Procijeniti i preporučiti uporabu materijala u cestovnom prometu na temelju opterećenja njegovih fizikalnih svojstva. 
  • Odabrati i izračunati metodu spajanja materijala za određene  elemente strojeva.  
  • Izračunati ovisnost sila i kretanja nastalog pod djelovanjem tekućina.
  • Izračunati prijenos energije plina i njegovu transformaciju u mehanički rad pri pokretanju klipova motora s unutarnjim sagorijevanjem.