You are here

Unutarnji transport i skladištenje

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati pojmove i definicije svih elemenata unutarnjeg transporta i skladištenja, kao i njihovu praktičnu implementaciju.
  • Usporediti tokove materijala i postupke u sustavima unutarnjeg transporta i skladištenja.
  • Objasniti značaj i ulogu skladišta i skladištenja u sustavima unutarnjeg transporta i skladištenja. 
  • Odabrati logistiku unutarnjeg transporta i skladištenja u funkciji uspješnosti rukovanja, transporta, skladištenja i poslovanja proizvodnih, prometnih, skladišnih poduzeća i ostalih gospodarskih subjekata.
  • Primijeniti logističke i tehnološko - organizacijske procese transporta i skladištenja u sustavima unutarnjeg transporta i skladištenja.
  • Objasniti ulogu i tehničko - tehnološke karakteristike transportnih sredstava i opreme u logističkim procesima unutarnjeg transporta i skladištenja.