You are here

Talijanski jezik IV

Studiji

Ishodi učenja: 

Vokabular i strukture karakteristicne za prometnu struku.
Sadrzaj jezicnih vjezbi: usvajanje glagolskih vremena u aktivu i pasivu. Uskladivanje vremena. Pogodbene recenice. Upravni i neupravni govor.
Sadrzaj predavanja birat ce se iz slijedecih strucnih sadrzaja: povijest automobila, moderni automobil, povijest zeljeznice, lokomotiva, zeljeznicka regulacija, poštanski promet, tijek pošte, poštanske usluge danas.