You are here

Ekonomika cestovnoga prometa

Ishodi učenja: 
  • Kritički prosuđivati suvremene fenomene u cestovnom prometu.
  • Preporučiti i prezentirati plan optimalne cestovne prometne mreže.
  • Ocijeniti makrotransformacije upravljanja prometom.
  • Sastaviti kalkulaciju troškova prijevoznika.
  • Utvrditi troškove u prometu.
  • Izmjeriti pokazatelje uspješnosti i stabilnosti poslovanja prometnih poduzeća.