You are here

Sigurnost željezničkog prometa

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Preispitati utjecaj pojedinih čimbenika sigurnosti željezničkog prometa te argumentirati ljudski čimbenik kao najvažniji. 
  • Usporediti sigurnosne principe pojedenih načina osiguranja kolodvora i otvorene pruge.
  • Preporučiti mogućnosti automatizacije procesa u pogledu podizanja sigurnosti prometa.
  • Usporediti vrste i uzroke izvanrednih događaja.
  • Utvrditi mjere i postupke nakon izvanrednog događaja.